מבחן דרך: אסקול eS3EVO

מבחן דרך: אסקול eS3EVO

סיכום כמו כמעט כל כלי חשמלי כרגע, לא משנה אם הוא עם ארבעה או שני גלגלים, גם האסקול eS3EVO מתאים…